FEIN 泛音平衡器

在使用电动工具和沉重的机械作业时,操作更安全、更舒适:

泛音平衡器的长度足够让操作者在一个较大的半径范围内进行操作,并且负重可在 0.5 到 60kg 范围内无级调节 - 据此来决定选用哪一款平衡器 牵引力持续稳定、悬挂安全、 使用器械时不会受其重力影响、结构紧凑、操作简便,这些都是泛音平衡器的优点。另外,如螺旋电线、旋转吊钩和限动装置等配件也提高了操作的安全性和舒适度

平衡器 泛音优点

  • 牵引力持续稳定
  • 调节简单
  • 螺旋电线 作为配件配备
  • 抗拉钢索 / 结实的尼龙绳
  • 造型小巧
订购编号 尺寸 重量 负重调节范围 厂方设置 悬吊缆绳最大拉伸距离
9 08 01 012 00 8
9 08 01 023 00 1
0,35 kg
0,35 kg

0,5 – 1,5 kg
1,5 – 2,5 kg

1 kg
2 kg

0,9 m
0,9 m
9 08 01 024 00 9
9 08 01 025 00 3
9 08 01 026 00 6
9 08 01 027 00 0
9 08 01 028 00 8
9 08 01 029 00 2
9 08 01 030 00 4
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg

1 – 3 kg
2,5 – 5 kg
3,5 – 6,5 kg
4,5 – 9 kg
7,5 – 11 kg
10 – 14 kg
13,5 – 17 kg

2 kg
3,5 kg
5 kg
7 kg
9 kg
12 kg
15 kg

2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
9 08 01 055 00 0
9 08 01 056 00 0
9 08 01 057 00 0
9 08 01 058 00 0
11,2 kg
11,5 kg
12,0 kg
12,4 kg

13 – 25 kg
22 – 32 kg
30 – 45 kg
45 – 60 kg

15 kg
25 kg
40 kg
50 kg

1,9 m
1,9 m
1,9 m
1,9 m


螺旋电线 适用于电动工具。 交流电路,电线规格HO 5 RN-F 2 x 1。

订购编号: 3 07 07 157 03 5